บันทึกภาพ ดู บันทึกภาพทั้งหมด
บันทึกภาพ งานสานสาย ใยรวมใจ รา...

บันทึกภาพ งานสานสาย ใยรวมใจ ราชมงคลจันบุรี [อ่าน : 46 ครั้ง]

บันทึกภาพแถลงข่าวงานรักษ์เหลือ...

บันทึกภาพแถลงข่าวงานรักษ์เหลืองจันครั้งที่ 18 [อ่าน : 43 ครั้ง]

กิจกรรมแข่งกีฬาสีในกิจกรรมวันป...

กิจกรรมแข่งกีฬาสีในกิจกรรมวันปีใหม่ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 2562 [อ่าน : 59 ครั้ง]

บันทึกภาพ งานรัฐพิธี วันพ่อขุน...

บันทึกภาพ งานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช " และ "วันยุทธหัตถี" [อ่าน : 23 ครั้ง]

บันทึกภาพงานวันเด็กแห่งชาติ 25...

บันทึกภาพงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ ช่อง 11 จ.จันทบุรี [อ่าน : 39 ครั้ง]

บันทึกภาพและติดตั้งเครื่องเสีย...

โครงการทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2562 [อ่าน : 58 ครั้ง]

บันทึกภาพ

โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ [อ่าน : 50 ครั้ง]

บันทึกภาพ

งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก ประจำปี 2562 [อ่าน : 43 ครั้ง]

งานวิทยบริการฯ ยินดีให้บริการ ดู งานวิทยบริการฯ ยินดีให้บริการทั้งหมด
ติดตั้งระบบภาพห้องประชุมอาคารใ...

ติดตั้งระบบภาพห้องประชุมอาคารใหม่ [อ่าน : 41 ครั้ง]

บริการติดตั้งระบบเครือข่าย

นำทีมน้องๆฝึกงาน วท.เทคนิคจันทบุรี ติดตั้งระบบเครือข่ายให้กับสมาคมศิษย์เก่ากระทิง [อ่าน : 24 ครั้ง]

บริการติดตั้งระบบเครือข่ายภายใ...

นำทีมพาน้องๆฝึกงานติดตั้งระบบเครือข่ายภายใน [อ่าน : 22 ครั้ง]

อบรม/กิจกรรม ดู อบรม/กิจกรรมทั้งหมด
วันที่ 1 และ 3 สิงหาคม 2561

โครงการสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรี ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 87 ครั้ง]

วันที่ 13-16 มีนาคม 2561

โครงการ สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2561 (วิทยาเขตจันทบุร... [อ่าน : 291 ครั้ง]

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560

โครงการ การสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 155 ครั้ง]

วันที่ 24-26 เมษายน 2560

โครงการ สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2560 (วิทยาเขตจันทบุร... [อ่าน : 266 ครั้ง]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงคิดค้นและพระราชทานฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเนื่องจากภัยแล้ง[อ่าน : 41 ครั้ง]
  • บริการขอหมายเลข ISBN และ CIP บริการขอหมายเลข ISBN และ CIP ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ[อ่าน : 49 ครั้ง]
  • วันออมแห่งชาติ วันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี[อ่าน : 27 ครั้ง]
  • โดรนกับการเกษตร วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 42 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2561[อ่าน : 34 ครั้ง]
  • หนังสือ ธนบัตรรัชการที่ 9 เอกลักษณ์ แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย[อ่าน : 28 ครั้ง]
วีดีโอ ดู วีดีโอทั้งหมด
พิธีถวายเทียนพรรษาณ วัดคลองเจร...

พิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ณ วัดคลองเจริญ ต.พลวง อ.เ... [อ่าน : 96 ครั้ง]

ไว้อาลัยศาสตราจารย์ระพี สาคริก

กิจกรรมไว้อาลัยศาสตราจารย์ระพี สาคริก บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย ในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ครั้งที่17 [อ่าน : 175 ครั้ง]

บรรยากาศ งานราชมงคลรักษ์เหลือง...

กิจกรรม จดทะเบียนสมรส วันแห่งความรัก 14ก.พ.2561 โดยอำเภอเขาคิชฌกูฏ ในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ครั้... [อ่าน : 200 ครั้ง]