บันทึกภาพ ดู บันทึกภาพทั้งหมด
ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัต...

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร [อ่าน : 304 ครั้ง]

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร...

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 286 ครั้ง]

วันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ประจ...

บันทึกภาพ วันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ประจำปี 2562 [อ่าน : 254 ครั้ง]

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่ง...

บันทึกภาพ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จังหวัดจันทบุรี 31 มีนาค... [อ่าน : 240 ครั้ง]

บันทึกภาพ งานสานสาย ใยรวมใจ รา...

บันทึกภาพ งานสานสาย ใยรวมใจ ราชมงคลจันบุรี [อ่าน : 230 ครั้ง]

บันทึกภาพแถลงข่าวงานรักษ์เหลือ...

บันทึกภาพแถลงข่าวงานรักษ์เหลืองจันครั้งที่ 18 [อ่าน : 235 ครั้ง]

กิจกรรมแข่งกีฬาสีในกิจกรรมวันป...

กิจกรรมแข่งกีฬาสีในกิจกรรมวันปีใหม่ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 2562 [อ่าน : 253 ครั้ง]

บันทึกภาพ งานรัฐพิธี วันพ่อขุน...

บันทึกภาพ งานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช " และ "วันยุทธหัตถี" [อ่าน : 204 ครั้ง]

งานวิทยบริการฯ ยินดีให้บริการ ดู งานวิทยบริการฯ ยินดีให้บริการทั้งหมด
ติดตั้งระบบภาพห้องประชุมอาคารใ...

ติดตั้งระบบภาพห้องประชุมอาคารใหม่ [อ่าน : 199 ครั้ง]

บริการติดตั้งระบบเครือข่าย

นำทีมน้องๆฝึกงาน วท.เทคนิคจันทบุรี ติดตั้งระบบเครือข่ายให้กับสมาคมศิษย์เก่ากระทิง [อ่าน : 191 ครั้ง]

บริการติดตั้งระบบเครือข่ายภายใ...

นำทีมพาน้องๆฝึกงานติดตั้งระบบเครือข่ายภายใน [อ่าน : 179 ครั้ง]

อบรม/กิจกรรม ดู อบรม/กิจกรรมทั้งหมด
วันที่ 1 และ 3 สิงหาคม 2561

โครงการสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรี ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 247 ครั้ง]

วันที่ 13-16 มีนาคม 2561

โครงการ สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2561 (วิทยาเขตจันทบุร... [อ่าน : 446 ครั้ง]

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560

โครงการ การสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 323 ครั้ง]

วันที่ 24-26 เมษายน 2560

โครงการ สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2560 (วิทยาเขตจันทบุร... [อ่าน : 429 ครั้ง]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงคิดค้นและพระราชทานฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเนื่องจากภัยแล้ง[อ่าน : 207 ครั้ง]
  • บริการขอหมายเลข ISBN และ CIP บริการขอหมายเลข ISBN และ CIP ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ[อ่าน : 203 ครั้ง]
  • วันออมแห่งชาติ วันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี[อ่าน : 201 ครั้ง]
  • โดรนกับการเกษตร วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 42 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2561[อ่าน : 169 ครั้ง]
  • หนังสือ ธนบัตรรัชการที่ 9 เอกลักษณ์ แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย[อ่าน : 182 ครั้ง]
วีดีโอ ดู วีดีโอทั้งหมด
พิธีถวายเทียนพรรษาณ วัดคลองเจร...

พิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ณ วัดคลองเจริญ ต.พลวง อ.เ... [อ่าน : 296 ครั้ง]

ไว้อาลัยศาสตราจารย์ระพี สาคริก

กิจกรรมไว้อาลัยศาสตราจารย์ระพี สาคริก บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย ในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ครั้งที่17 [อ่าน : 373 ครั้ง]

บรรยากาศ งานราชมงคลรักษ์เหลือง...

กิจกรรม จดทะเบียนสมรส วันแห่งความรัก 14ก.พ.2561 โดยอำเภอเขาคิชฌกูฏ ในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ครั้... [อ่าน : 386 ครั้ง]